Producten


 • Poeder 6kg
 • Pictogram blusser
 • Poeder 2kg
 • Co2 5kg
 • Blusser box
 • Sproeischuim 6ltr
 • Noodverlichting
 • Slanghaspel
 • Bluskar rechts
 • accupacks
 • Blusdeken
 • Blusautomaat
 • Vluchtladder
 • Verbandtrommel
 • Droge stijgleiding
 • 100 % Elektrische


Bedrijfsnoodplan

Elke organisatie dient een professioneel bedrijfsveiligheidsbeleid voeren. Die verplichting vloeit voort uit onder andere de Arbo-wet en de gebruikersvergunning. Goed beleid is gebaseerd op een goed georganiseerde bedrijfsveiligheidsorganisatie en doeltreffende bedrijfsnoodplannen, zoals calamiteiten- en ontruimingsplannen.

Doel is de bedrijfsveiligheid zeker te stellen Veel organisaties besluiten daarom specialisten in te zetten voor het opstellen en implementeren van doeltreffende bedrijfsnoodplannen. Amico brandbeveiliging helpt u graag bij het opstellen van uw bedrijfsnoodplan.

In een bedrijfsnoodplan worden enkele voor de organisatie realistische scenario’s benoemd met de daarbij passende maatregelen en uitwerkingen. Het bedrijfsnoodplan wat Amico brandbeveiliging voor u maakt wordt verdeeld in een organisatorisch gedeelte en een operationeel gedeelte.

In het organisatorische gedeelte worden de organisatie en benodigde middelen (zo nodig ook het gebruik van de middelen) beschreven. Het operationele gedeelte bestaat uit het ontruimingsplan dat gebruikt wordt om snel, overzichtelijk en zonder paniek bij een calamiteit een gebouw of een gebouwdeel onmiddellijk te ontruimen. Een ontruimingsplan is alleen zinvol als er ook sprake is van het regelmatig beoefenen van een ontruiming. De daaropvolgende evaluatie van de ontruimingsoefening kan tevens aanleiding zijn tot aanpassing van het plan.

Amico brandbeveiliging helpt u graag bij het opstellen van uw bedrijfsnoodplan. Graag maken wij kennis met u in een vrijblijvend gesprek en een ronde door uw pand ter inventarisatie om te bezien of u een geheel nieuw plan behoeft of wat kleine aanpassingen in uw bestaande bedrijfsnoodplan nodig heeft.