Producten


 • Poeder 6kg
 • Pictogram blusser
 • Poeder 2kg
 • Co2 5kg
 • Blusser box
 • Sproeischuim 6ltr
 • Noodverlichting
 • Slanghaspel
 • Bluskar rechts
 • accupacks
 • Blusdeken
 • Blusautomaat
 • Vluchtladder
 • Verbandtrommel
 • Droge stijgleiding
 • 100 % Elektrische


Droge blusleiding

Werken deze leidingen als deze bij een calamiteit door de brandweer gebruikt gaan worden? Zijn uw bedrijfsprocessen en -materialen snel en goed te beschermen met deze leidingen? De verantwoordelijkheid voor een goede inzetbaarheid van deze leidingen ligt bij de eigenaar of beheerder van het gebouw.

Droge blusleidingen dienen 1x per jaar te worden geïnspecteerd en 1x per  5 jaar hydrostatisch te worden beproefd. De manier waarop deze beproevingen moet worden uitgevoerd is omschreven in de NEN 1594.
Amico heeft de apparatuur en de technici om de geëiste test en het onderhoud uit te voeren. De resultaten van deze test worden vastgelegd in een inspectierapport, waarvan een kopie beschikbaar is voor de brandweer en de verzekering.

Ga voor meer informatie naar ons contactformulier.

droge-blusleiding-foto.jpg  pictogram-droge-blusleidingen.jpgAfsluitbaar-blinddeksel-met-8-mm.-slot-conform-Nen-1594-2006_large.jpg

droge-blusleiding-tekening Amico.JPG