Producten


 • Poeder 6kg
 • Pictogram blusser
 • Poeder 2kg
 • Co2 5kg
 • Blusser box
 • Sproeischuim 6ltr
 • Noodverlichting
 • Slanghaspel
 • Bluskar rechts
 • accupacks
 • Blusdeken
 • Blusautomaat
 • Vluchtladder
 • Verbandtrommel
 • Droge stijgleiding
 • 100 % Elektrische


Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Als een ontruimingsplan niet volstaat, wordt aanbevolen om over een bedrijfsnoodplan te beschikken. Een goede ontruiming moet van tevoren zijn voorbereid. In veel gevallen kan worden volstaan met een instructie voor de gebruikers, maar soms zal er een plan moeten worden opgesteld. Dit heeft vooral te maken met het type bedrijf, het aantal medewerkers dat werkzaam is en de hoeveelheid van eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen.

Het doel van het ontruimingsplan is om:

- tijdens een calamiteit een duidelijk, helder en in korte lijnen beschreven instructie te hebben om het pand of bedrijf zo snel en veilig mogelijk te ontruimen.

- een ontruiming in gang te kunnen zetten door de eigen organisatie, voordat de professionele hulpdiensten ter plaatse zijn.

Waar bestaat een ontruimingsplan uit?

- hoe een gebouw of pand zo gecoördineerd mogelijk ontruimd moet worden.

- instructies voor de verschillende functionarissen, met daarin voor iedereen specifiek vastgelegde taken

- aanwezige informatie zoals gevaarlijke stoffen, hoofdafsluiter gas,water, licht, aantal te verwachten aanwezige mensen in het pand op verschillende tijdstippen etc;

- plaatsen waar men zich na de ontruiming dient te verzamelen

- nazorg en continuïteit

Wanneer een ontruimingsplan door de gemeente is voorgeschreven (vergunning plichtig), moet het plan worden ingediend bij de lokale brandweer ter beoordeling binnen de in de vergunning voorgeschreven termijn. Een ontruimingsplan dient altijd volgens de NTA 8112 normen geschreven te zijn. Een ontruimingsplan opgesteld (of uw huidige plan aangepast aan) door Amico brandbeveiliging wordt altijd volgens de NTA 8112- normen geschreven en daarna ter beoordeling aan de plaatselijke brandweer aangeboden ter toetsing alvorens het aan uw bedrijf aangeboden wordt inclusief goedkeuringsstempel van de plaatselijke brandweer.