Producten


 • Poeder 6kg
 • Pictogram blusser
 • Poeder 2kg
 • Co2 5kg
 • Blusser box
 • Sproeischuim 6ltr
 • Noodverlichting
 • Slanghaspel
 • Bluskar rechts
 • accupacks
 • Blusdeken
 • Blusautomaat
 • Vluchtladder
 • Verbandtrommel
 • Droge stijgleiding
 • 100 % Elektrische


Onderhoud

Veel mensen vragen zich af of iedere brandblusser gecontroleerd moet worden. Hoe vaak moet een brandblusser gecontroleerd worden en wie moet / mag dat doen?
De Nederlandse wet is hier duidelijk in. In de wet (o,a. milieu wet art. 8) staat duidelijk dat iedere brandblusser gecontroleerd moet worden conform NEN2559. Dit dient jaarlijks te gebeuren door een REOB erkend monteur (=deskundig persoon) die in dienst is bij een REOB erkend bedrijf.

De brandslanghaspels moeten gekeurd worden conform de norm NEN671-3. Deze controles worden ook in andere wetteksten genoemd, zoals o.a. in de Arbowet. Verder zijn er veel verzekeraars die de controleverplichting in hun polissen hebben opgenomen.  Deze verplichting staat ook in veel huurcontracten. In de standaard (model) huurcontracten staat tevens vermeld dat deze controles worden gezien als regulier (klein) onderhoud, en voor rekening van de huurder komen.

Het onderhoud van kleine blusmiddelen is in vier niveaus te onderscheiden.

 1. Regelmatige controle door de gebruiker
  De eigenaar/gebruiker moet alle draagbare brandblustoestellen en brandslanghaspels regelmatig inspecteren op zichtbare kenmerken zoals aanwezigheid, toegankelijkheid, gebruiksklaar,onbeschadigd en duidelijk leesbare gebruiksaanwijzing.
   
 2. Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon
  Het brandblustoestel dient jaarlijks te gebeuren door een REOB gediplomeerd monteur die in dienst is bij een REOB erkend bedrijf.
   
 3.  Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een deskundig persoon
  Afhankelijk van merk- en type blustoestel worden in het 5e en 15e jaar na de productiedatum de brandblustoestellen aan een uitgebreide controle. Ook worden, waar nodig, vullingen vernieuwd.
   
 4. Revisie na 10 jaar door een deskundig persoon
  In het 10e jaar na productie wordt het brandblustoestel volledig gedemonteerd en geledigd. Cilinders van CO2 brandblustoestellen en patronen worden op druk beproefd, de rompen van andere typen brandblustoestellen worden indien nodig beproefd op druk. Slangen en pistool moeten eveneens beproefd worden.
   
 5. Zo nodig worden andere onderdelen en brandblusstof vervangen.

Normaal behoort onderhoud als onder punt 1 iedere drie maanden uitgevoerd te worden. Voor alle onderhoudsintervallen geldt dat hiervan afgeweken kan worden. Meestal gebeurt dit als een extra groot risico meer frequent onderhoud noodzakelijk maakt.

Voor meer informatie over onderhoud aan uw brandblustoestel neemt u contact met ons op via het contact formulier.